Fusk med AdBlue i dieselbilar kan bli dyrt

Prishöjningar på AdBlue tillsatsen och kostnaden för underhåll har lett till fusk men det kan bli böter på 20.000 euro för miljöförorening.

AdBlue tanklock

Det är framförallt den tunga trafiken som står för fusket eftersom det på dessa fordon kan innebära besparingar på 700 – 1.000 euro per fordon. Ökningen av de chaufförer och företag som manipulerar systemet har ökat efter det att priset på AdBlue har gått upp. Det genomsnittliga priset på bensinstationerna ligger nu på cirka 60 cent per liter.

Det vanligaste systemet för att fuska är att att åkaren installerar en elektronisk emulator som styr kommunikationsprotokollet och åsidosätter gasemissionsreduktionssystemet (SCR). Då fungerar fordonet genom att släppa ut som om det vore en mycket äldre lastbil. Det är inte speciellt svårt att hitta en elektronisk emulator på Internet och de kostar ofta uppåt 4.000 euro. Monteringen sker normalt sett i området nedanför ratten.

Det har inte varit helt lätt för trafikpolisen att avslöja detta vid en poliskontroll. Men nu har Guardia Civil låtit specialutbilda en del av sin personal och det har genast gett resultat. Ofta kan de upptäcka misstänkta fordon genom att titta på röken och lyssna på motorljudet. Polisen startade med detta borta i Alicante, Murica och Orihuela, där har de redan tagit ett stort antal fordon.

Slumpmässiga kontroller och höga böter.

  • Böterna för att inte följa de allmänna föreskrifterna och manipulera en detalj på motorn ger som mest 500 euro i böter.
  • Den tyngsta delen är brott mot lag 34/2007 om luftkvalitet och skydd av atmosfären, det ger böter på 5.000 till 20.000 euro.
  • För närvarande straffas också transportföretaget för bedrägeri med 12.000 euro för brott mot miljöbestämmelser.

Mer relaterat till böter i trafiken.

Mer än 500 miljoner euro i trafikböter.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …