Spanien använder färre kemikalier

EU-kommissionen har publicerat de senaste uppgifterna om de framsteg som har gjorts för att minska användningen av kemikalier i lantbruket.

Kemikalier i Lantbruket

De publicerade uppgifterna täcker perioden 2011 – 2021 och ingår i strategin ”Farm to Fork”. Den visar två olika grafer, den ena visar användningen av kemiska fytosanitära produkter och den andra användningen av farligare bekämpningsmedel.

De flesta länder visar en minskning av både de vanliga kemiska produkterna och de farligare bekämpningsmedlen. Fortsätter trenden så bedöms att målet för ”Farm to Fork” kan uppnås till 2030. Här tittar vi lite närmare på hur det har gått för EU som helhet samt Spanien och Sverige, utfallet kanske överraskar många.

Hela EU

Uppgifterna visar på en minskning med 6 % av användningen av kemiska fytosanitära produkter sedan 2020 och en total minskning med 33 % sedan perioden 2015-2017.

Användning av kemikalier i lantbruket inom EU

Sedan gäller det användningen av farligare bekämpningsmedel i EU. Medan det har skett en ökning med 5 % från 2020 till 2021, är det viktigt att betona att det fortfarande har skett en total minskning med 21 % sedan perioden 2015–2017.

Användning av farliga kemikalier inom lantbruket i EU.

Spanien

Det finns dock betydande skillnader mellan varje medlemsstat. Baserat på informationen från kommissionen för varje land har Spanien redan 2021 uppnått och till och med överträffat strategimålet ”Farm to Fork” att minska användningen av de farligaste bekämpningsmedlen med 50 %. Spanien har minskat den med 52 % jämfört med referensperioden. Spanien visar en klart nedåtgående trend för användningen av både de vanliga kemiska produkterna och de farligare bekämpningsmedlen.

Användning av kemikalier i Spanien
Farliga bekämpningsmedel Spanien

Sverige

Sverige minskade sin kemikalieanvändning fram till 2019. Men sen har kemikalieanvändningen ökat. Både för de vanliga kemikalierna men faktiskt ännu mer uttalat för de farligare bekämpningsmedlen. Rapporten visar att Sverige använder betydligt mer av både ofarligare och farligare bekämpningsmedel än Spanien. När det gäller de farligare bekämpningsmedlen så använder Sverige nästan dubbelt mot vad Spanien gör.

Användning av kemikalier i Sverige
Farliga bekämpningsmedel i Sverige

Kommissionen har försett varje medlemsstat med informationen och har uppmuntrat dem att offentliggöra informationen. Informationen finns för alla EU-länder utom Nederländerna som ännu inte har hunnit bearbeta det insamlade materialet. Här är länken till EU: Food Safety.

Mer relaterat till livsmedelssäkerhet:

Varning för vattenmeloner från Marocko.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …