Efterfrågan på semesterbostäder växer rekordsnabbt

Den svindlande tillväxten av turismen i Spanien betyder att efterfrågan på både semesterbostäder och hotellboende ökar enormt.

Semesterbostad

Det förväntas att det kommer över 100 miljoner besökare till Spanien under 2024 och alla dessa skall givetvis bo någonstans. Det skulle inte fungera utan fenomenet turistbostäder, det vill säga lägenheter och småhus som hyrs ut till turister. Både utbudet och efterfrågan inom denna sektor utvecklas tre gånger snabbare än hotellens.

Under årets första fyra månader ökade internationella turister som valde hyresbostäder (turistlägenheter, småhus etc.) med 34 % och nådde 3,15 miljoner resenärer. Däremot ökade antalet turister som bor på hotell tre gånger mindre, med 11,4 %, enligt uppgifterna från INE om turiströrelser som publicerades i går.

De flesta bor dock på hotell.

De allra flesta turister som kommer till Spanien tillbringar sin semester på hotell. Av de nästan 24 miljoner som besökte landet fram till april valde 14,78 miljoner denna typ av boende. Detta var 14,5 % mer än för ett år sedan och ett historiskt rekord. Hotellkapaciteten har dock bara ökat med 3 % det senaste året jämfört med genomsnittet för perioden 2016 – 2019, enligt uppgifter från Spaniens riksbank. ”Hur är det möjligt att antalet turister skjuter i höjden på det här sättet om det inte finns många fler hotellrum? Svaret är givetvis på grund av turistlägenheter, anser källor inom branschen.

En studie av föreningen Exceltur, som innefattar de 30 största företagen i sektorn, avslöjar att antalet turistboenden i de 25 viktigaste städerna har ökat med 25 % på ett år. Det innebär 287.000 enheter per den 31 mars, Barcelona, Madrid och Málaga står för nästan hälften av detta utbud.

Denna typ av boende minskar bara i de områden där regionalregeringar har vidtagit bromsande åtgärder, som i Palma. ”Staden på Mallorca har helt förbjudit turistuthyrning och kommer att eliminera 4.000 platser”.

Turismen slår nytt rekord även om det saktade ner i april.

I hela landet ökade turistboendet med 9,2 % mellan februari 2023 och februari 2024 och nådde 351.389 lägenheter. Vilket redan det representerar 1,33 % av det totala antalet lägenheter i hela landet, enligt INE. Andalusien, Valencia och Katalonien är regionerna med flest turistboenden, i regionen Valencia finns det nästan lika många hotellrum som semesterbostäder. Denna region har också upplevt den högsta ökningen av turistankomster under de första fyra månaderna. Ökningen var hela 22 % och de hade över 3 miljoner besökare.

På Kanarieöarna, där turismboomen har orsakat en aldrig tidigare skådad våg av missnöje, har ankomsten av utländska besökare slagit rekord och nått 5,45 miljoner resenärer på fyra månader (en ökning med 11,4 %). Samtidigt rankas Katalonien som den andra regionen när det gäller internationella turister under årets första fyra månader. De hade 5,02 miljoner besökare vilket var en ökning med 16,3 %.

Denna tillströmning av turister under de första fyra månaderna har också drivit på inkomsterna som härrör från denna verksamhet och följaktligen viktigheten för den totala ekonomin. Fram till april spenderade internationella resenärer 31,513 miljarder euro, en ökning med 22,6 %.

Turismen väger tungt i den spanska ekonomin.

Med dessa inkomster och de nya jobb som detta genererar, stod faktiskt turismen för ungefär hälften av den totala tillväxten i den spanska ekonomin 2023. Finansinstitut och företagssammanslutningar är överens om att BNP för turismen kommer att fortsätta att öka under 2024. Caixabank Research har förutspått en tillväxt på 4 % för i år, där turismen bidrar till 12,9 % av BNP. Exceltur, å andra sidan, höjer turismens vikt till 13,3 % av den spanska ekonomin.

Per region var det Katalonien som stod för majoriteten av turistinkomsterna i april, med 1.807 miljoner euro. Detta är en ökning med 11,6 % jämfört med samma månad föregående år. Å andra sidan leder regionen Madrid i genomsnittliga inkomster per turist, med 1.601 euro.

Turistaktiviteten är just nu på topp, med allt som tyder på en aldrig tidigare skådad sommarsäsong. Flygbolag och stora hotellkedjor har bekräftat att deras bokningar ökar stadigt, även om prishöjningarna förväntas bli mer måttliga än vad de varit hittills.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …