Luftkvaliteten undersökt i spanska städer

Plenitude som är ett företag dedikerat till energiförsörjning har analyserat luftkvaliteten i Spaniens städer enligt VHO:s kriterier.

Alicante
Alicante

Energibolaget har publicerat klassificeringen av de 15 spanska städerna med bäst luftkvalitet, baserat på flera miljöparametrar.

Ministeriet för den ekologiska övergången och den demografiska utmaningen publicerade för några månader sedan rapporten om luftkvalitetsbedömningen i Spanien för år 2022. Enligt de uppgifter som erbjuds har vårt land förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år. Endast en luftkvalitetszon registrerades som överskrider det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i Barcelonaområdet. Rapporten visade också att situationen fortsatte där endast en luftkvalitetszon i Avilés, överskred det dagliga gränsvärdet för PM10-partiklar (partiklar i atmosfären vars aerodynamiska diameter är mindre än 10 µm).

Nu har energibolaget Plenitude tagit fram en ranking där man bryter ner de 15 grönaste spanska städerna. Studien har varit möjlig tack vare analysen av flera miljöparametrar som erhållits genom IQAirs atmosfäriska mätsystem. Entiteten har baserat listan på nio nyckelindikatorer: luft- och vattenkvalitet, trafik, återvinning, kvantiteten och kvaliteten på grönområden, samt medborgarnas tillfredsställelse med avfallshanteringen.

Kvaliteten på luften

Alicante är den spanska staden med den bästa luftkvaliteten. Enligt studien registrerar den en genomsnittlig årlig koncentration av ultrafina partiklar PM2,5 på 4,5, det vill säga den ligger inom de riktlinjer för luftkvalitet som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO). Dessa partiklar, som är betydligt lägre i Alicante än i andra städer, är de som släpps ut av trafik eller industrier och som orsakar allvarliga sjukdomar.

Efter Alicante kommer Madrid, med en genomsnittlig årlig koncentration på 9,5 µg/m, följt av Vigo med 9,6 µg/m. Det bör noteras att, trots att nivåerna är lägre än de som registrerats i andra stora städer i landet, är verkligheten är att båda överstiger den genomsnittliga luftkvaliteten som rekommenderas av WHO.

Listan på städerna med bäst luftkvaliteten

 • Alicante 4,5
 • Madrid 9,5
 • Vigo 9,6
 • Málaga 10,6
 • Sevilla 10,7
 • Valencia 10,8
 • Gijón 10,9
 • Bilbao 11
 • Valladolid 11,2
 • La Coruña 11,3
 • Zaragoza 11,7
 • Granada 12,9
 • Barcelona 13
 • Córdoba 13
 • Murcia 15,2
Luftkvalitet

Grönast och mest hållbart

Men även om Alicante är staden med bäst luftkvalitet, globalt sett, är Madrid den grönaste och mest hållbara i hela landet. Huvudstaden, som fick ett betyg på 73 av 100, har också det grönaste landskapet av de 15 spanska städerna som analyserats. Totalt har den 180 parker inom en radie på 604,3 kilometer, där Jardín Cecilio Rodríguez är den mest uppskattade.

Madrid har också fått första plats i smaken på vattnet. Tillsammans med Bilbao och Valladolid har staden fått en poäng på 1 av 3. Men den har också fått första plats inom glasåtervinning. För närvarande återvinner Madrid 109.299.941 kilo per år.

Bakom Madrid, som den näst grönaste staden hamnar Valencia, med en poäng på 62 av 100. Staden valdes till Europas miljöhuvudstad 2024 och har uppmärksammats för sina ansträngningar att förbättra miljön och livskvaliteten för invånarna. Dessutom kan Valencia skryta med att ha ett förhållande på ett träd för varje 4,6 invånare. Bara under förra året planterades 1.687 nya träd i staden.

Därefter kommer

Tredjeplatsen är ockuperad av Bilbao, med en poäng på 61 av 100. Av de nio indikatorerna har denna stad lyckats rankas bland de fem bästa i åtta av dem. Dessutom har den, tillsammans med Madrid, valts ut som en av de med bäst vatten. Det har också stuckit ut när det gäller kvaliteten på sina trädgårdar och parker och säkrat tredje plats med betyget 77,38.

Fjärde och femte plats gick till Vigo och Gijón. Den galiciska staden Vigo har uppnått de högsta betygen i luftkvalitet (9,6), vattenkvalitet (77,27) och avfallshantering (82,95). Medan Gijón i Asturien staden har utsetts till den bästa staden när det gäller tillfredsställelse med avfallshantering. Gijón har också placerats i topp fem i trafikföroreningar, med en poäng på 74,16 och i smaken på vattnet, med en poäng på 2 av 3.

Nu kan man ju också ha i åtanke att det finns miljöer med ännu bättre luft och som är ännu grönare. Jag menar då givetvis landsbygden, det som stadsborna ofta kallar för ”vischan”.

Mer relaterat till miljön i städerna

Spaniens lågutsläppszoner finns på interaktiv karta.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Golfspelare

Slå en drive för hälsan

Golf är en sport som ibland tyvärr ses på som bara ett elegant och exklusivt …