Hälsovarning för jordgubbar från Marocko

En allvarlig varning har utfärdats av EU:s RASFF för närvaron av Hepatit A i jordgubbar från Marocko, upptäckten är gjord i Spanien.

Jordgubbar

Valencias jordbrukarförening (AVA-ASAJA) i Spanien har uttryckt sin oro och krävt brådskande åtgärder av centralregeringen och Europeiska unionen. En anmälan utfärdades måndagen den 4 mars från EU:s RASFF-portal (Rapid Alert System Feed and Food). Den varnar för ”närvaron av hepatit A i jordgubbar från Marocko” upptäckt vid en tullstation i Spanien.

Enligt anmälan är riskklassificeringen ”allvarlig” eftersom den överskrider ”högsta tillåtna nivå / 25g” av detta ämne. Som AVA-ASAJA framhåller ”utgör en fara för folkhälsan och som kan ha hamnat i livsmedlet p.g.a. bevattning med vatten förorenat med avföring”.

Med tanke på denna nya hälsovarning på grund av import av frukt och grönsaker från Marocko har organisationen, som leds av Cristóbal Aguado, skickat ett brev till jordbruksministern Luis Planas. För att be honom att ”brådskande be den marockanska regeringen om förklaringar. Samt att precisera vilka åtgärder man avser att vidta för att förhindra att den här typen av saker händer igen”.

I samma veva uppmanade AVA-ASAJA Planas att: ”förmedla till de behöriga myndigheterna i Europeiska unionen att alla jordgubbar som kommer från Marocko bör genomgå en noggrann hälsokontroll. Samt att i händelse av att fler hälsovarningar upptäcks i andra frukt och grönsaker från tredjeländer bör kontrollerna utvidgas till att omfatta dessa produkter. Eftersom konsumenternas hälsa står på spel.” Kravet har också skickats till ASAJA Bryssel för att ta itu med problemet i EU-institutionerna.

Detta är Hepatit A.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är ”hepatit A en inflammation i levern på grund av hepatit A-virus (HAV), inflammationen ger Gulsot. Viruset sprids främst när en person får i sig vatten eller mat som är förorenad av avföring från en smittad person”.

De första symtomen på hepatit A är feber, trötthet, magsmärtor, illamående, och kräkningar. Efter några dagar kan hud och ögonvitor bli gula, urinen mörk och avföringen ljusare än normalt. Alla som insjuknar blir inte gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader. Hepatit A läker normalt av sig själv och de allra flesta är friska efter ca två månader. Små barn som infekteras med hepatit A har sällan sjukdomssymtom. De kan därför bidra till stor spridning av sjukdomen i länder där viruset är vanligt. Det går att vaccinera sig mot Hepatit A (info från folkhälsomyndigheten).

Flera hälsovarningar har utfärdats tidigare.

Det är inte första gången som det har utfärdats varningar för frukt och grönsaker från Marocko. I somras var det varning för vattenmeloner från Marocko. Nu är det inte bara produkter därifrån som har utlöst varningar. I december förra året var det även ost från Frankrike.

Det finns Spanska jordgubbar i handeln.

Nu behöver man inte bli utan jordgubbar bara för att de marockanska kan vara tvivelaktiga. Just nu finns det gott om spanska jordgubbar i handeln, de flesta odlas i Huelva.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …